Administratiekantoor Staas
 IB informatie betreffende de aangifte inkomstenbelasting
 Home
 Locatie
 Contact
 Diensten
 Inlog
 Links

 

 

 

 

 Onderstaand treft u een opsomming aan van aftrekposten voor de
 inkomstenbelasting over het jaar 2008.

 Aftrekposten :

 • Eigen woning : Hypotheekrente, voor zover deze hoger is dan de bijtelling van de WOZ-waarde. Wanneer de hypotheekrente lager is dan de bijtelling van de WOZ-waarde, wordt de bijtelling verlaagd naar nihil.
  Bij het opnemen of wijzigen van de hypotheek zijn de kosten van taxatie, notaris (alleen betreffende de hypotheek) en afsluitprovisie
  aftrekbaar voor zover deze betrekking hebben op de door u bewoonde eigen woning of tuin.
  Veelal staan deze kosten vermeld op de afrekening(en) van de notaris. Bij verkoop van de woning moet het verschil tussen de netto-opbrengst en de hypotheek, eerst in mindering gebracht worden op de aankoopprijs van de nieuwe (duurdere) woning. Voor het overblijvende deel is de hypotheekrente aftrekbaar. Jaarlijkse erfpacht is veelal ook aftrekbaar. Bij verhuur van een leegstaande woning is de huur voor 75% belast. Voor het lopende jaar plus twee kalenderjaren is de hypotheekrente van de verlaten woning aftrekbaar.
   
 • Levensonderhoud van kinderen tot 30 jaar : wanneer uw kind(eren) geen studie- financiering meer ontvang(en)(t), of wanneer uw kind(eren) bij uw ex-echtgeno(o)t(e) wonen en u betaalt alimentatie voor uw kind(eren) is er een vast bedrag aftrekbaar, welk afhankelijk is van de hoogte van de  bijdrage voor uw kind. Betaling per bank aan uw kind geniet de voorkeur i.v.m. de bewijslast. Contante betalingen kunt u bewijzen door bonnen of rekeningen hiervan te bewaren.
   
 • Ziektekosten : voor een groot deel van deze kosten is 2008 het
  laatste jaar waarin deze aftrekbaar zijn.
  De aftrekbare kosten dienen in 2008 wel boven het niet aftrekbare deel  van 1,65% van het inkomen uit te komen.
  Een opsomming van de mogelijk aftrekbare kosten :

  - eigen bijdrage van bijvoorbeeld medicijnen, fysiotherapie, of
    psychische hulp. Voor de huisapotheek geldt een vast bedrag.
  - eigen bijdrage bril, contactlenzen inclusief vloeistoffen en bijdrage
    kunstgebit etc.
  - reiskosten naar specialist/kliniek of reiskosten ziekenbezoek onder
    bepaalde voorwaarden
  - eigen bijdrage tandarts/orthodontist
  - contributie/storting begrafenis of crematieverzekering
  - contributie Icare of bijvoorbeeld kerkhofvereniging
  - dieet op last van huisarts of specialist uit de lijst van de
     belastingdienst; bijvoorbeeld bij diabetes
  - premie aan verzekeringsmij betaald voor tandarts of de aanvullende
    verzekering; voor 2008 niet meer een vast bedrag voor de basispremie
  - in bepaalde gevallen is er een aftrekpost vanwege ernstige slijtage
    van kleding en beddengoed en voor het aanpassen in bepaalde
    gevallen van de woning of auto
  - deel eigen bijdrage bejaardentehuis of verpleegtehuis
  - onder voorwaarden een deel van de kosten van gezinshulp
  - deel van de kosten van bevalling of adoptie
  - deel van de kosten van begrafenis of crematie
   
 • Giften: voor betaalde giften aan kerkelijke en charitatieve instellingen
  en aan politieke partijen, is het meerdere boven 1% van uw inkomen aftrekbaar tot maximaal 10% van dit inkomen.
  Voor een lijfrente geschonken aan een instelling of vereniging etc geldt deze beperking niet. Vraag naar de voorwaarden.
   
 • Overige aftrekposten :

  - Studiekosten boven 500 euro. Reiskosten en kosten van een studeer-
    kamer zijn niet aftrekbaar.
  - Bepaalde onderhoudskosten van een monumentenwoning
  - Kwijtschelding durfkapitaal en zgn. Agaathleningen
  - Arbeidsongeschiktheidspremie
  - Pensioen/lijfrentepremie onder voorwaarden. Dit heeft te maken met
    de specifieke situatie
  - Alimentatiebetaling aan de ex-echtgenote

 

 

 

 

 

 


 

 

         
    
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates